Ubezpieczenie w podróży

Ubezpieczenie w podróży – Twoja Karta Podróże

Poniższy tekst jest uzupełnieniem wpisu „Ubezpieczenie w podróży dookoła świata – ubezpiecz się tak jak my”, który powstał na prośbę wielu zainteresowanych po tym, jak w Malezji musiałam poddać się operacji usunięcia wyrostka robaczkowego. Napisaliśmy wtedy, że nasze ubezpieczenie po raz drugi okazało się opcją idealną w tego typu sytuacjach. Poniżej przedstawiamy wszystkie opcje Twojej Karty Podróże, które ma w swojej ofercie April Polska. My korzystamy z Twojej Karty Podróże STUDENT, która jest dla wszystkich w wieku 1-28 lat.

Informacje pochodzą ze strony www.april-international.com/polska. Pamiętaj, żeby przed zakupem zapoznać się również z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia dostępnymi na stronie Ubezpieczyciela KLIK.

.

TWOJA KARTA PODRÓŻE STUDENT

.

Ubezpieczenie w podróży Twoja Karta Podróże

KUP KARTĘ TERAZ

INFORMACJE OGÓLNE (rozwiń)

 

.

 • ubezpieczenie dla wszystkich w wieku 1- 28 lat,

 • ważne przez 365 dni,

 • składka roczna wynosi 110 PLN i gwarantuje Ci pełną ochronę ubezpieczeniową za granicą bez względu na termin, cel czy charakter wyjazdu,

  ///Istnieje możliwość wykupienia rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) na terenie Polski – cena rozszerzenia to 20 PLN///

 • chroni Cię podczas wypoczynku i amatorskiego uprawiania sportów, takich jak m.in. narciarstwo, snowboard, jazda na rowerze, pływanie kajakiem, żaglówką, łodzią wiosłową lub rowerem wodnym, wędrówki górskie, uczestnictwo w jeep-safari czy jazda na wielbłądzie,

 • gwarantuje ochronę ubezpieczeniową podczas wyjazdów naukowych (studia, staż, praktyki, wymiany młodzieży, wyjazdy językowe),

 • działa podczas wykonywania każdego rodzaju pracy za granicą (z wyjątkiem niebezpiecznej pracy fizycznej), jak np. prace związane z wykańczaniem wnętrz, przy zbiorach warzyw i owoców, w rolnictwie czy jako kierowca, opiekunka lub pielęgniarka,

 • zapewnia bezgotówkowe rozliczanie kosztów medycznych,

 • gwarantuje szeroki zakres ochrony i wysokie sumy ubezpieczenia:

KOSZTY LECZENIA (KL) (rozwiń)

  260 000 PLN

– Ubezpieczenie kosztów leczenia chroni Cię przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z leczeniem poza granicami Polski, powstałymi w wyniku wypadku lub choroby. Są to, w zależności od zachorowania, wydatki związane z wizytą u lekarza pierwszego kontaktu, pediatry lub specjalisty oraz niezbędnymi badaniami, operacjami, pobytem w szpitalu, a także w związku z transportem medycznym. Ponadto ubezpieczenie pokrywa koszty przedwczesnego porodu (do 32. tygodnia ciąży) oraz koszty opieki nad matką i noworodkiem.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 15 000 PLN

– NNW gwarantuje ochronę zdrowia i życia, zabezpiecza Cię przed dotkliwymi skutkami wypadków. Dzięki ubezpieczeniu NNW ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za ryzyko związane ze śmiercią oraz w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu, np. za złamanie ręki lub nogi. W takiej sytuacji otrzymujesz odszkodowanie, którego wysokość wyliczana jest procentowo od sumy ubezpieczenia, w zależności od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu.W razie śmierci ubezpieczyciel wypłaca świadczenie osobie uprawnionej do jego otrzymania.

Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) 100 000 PLN

– OC obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym poza granicami naszego kraju.

Ubezpieczenie Komfortowa Kieszeń (KK) 1000 PLN

– Pakiet gwarantujący ochronę Twoich rzeczy osobistych od kradzieży z włamaniem oraz rabunku.

Koszty Rehabilitacji po powrocie do Polski (KR) 500 PLN

ZALETY (rozwiń)

 • ubezpieczenie dla wszystkich, którzy w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia są między 1 a 28 rokiem życia,

 • ważne przez 365 dni od daty zakupu (nie masz limitu wyjazdów za granicę),

 • gwarantuje ochronę ubezpieczeniową podczas wyjazdów naukowych oraz w związku z wykonywaniem pracy fizycznej i umysłowej, a także podczas wypoczynku lub amatorskiego uprawiania sportów,

 • w razie zachorowania czy wypadku za granicą – pokrywamy koszty leczenia (u lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty, a także w szpitalu),

 • pokrywa koszty wynikające z zaostrzenia się następstw chorób przewlekłych, np. cukrzycy czy chorób układu krążenia – bez dodatkowych opłat,

 • pokrywa koszty transportu medycznego lub funeralnego do wysokości sumy ubezpieczenia,

 • wszelkie rozliczenia i opłaty za koszty udzielonej pomocy medycznej dokonywane są bez konieczności angażowania Twoich środków własnych (brak franszyzy w kosztach leczenia),

 • masz możliwość zakupu ubezpieczenia przez Internet,

 • ubezpieczenie działa już następnego dnia po dniu wykupienia (brak okresu karencji).

USŁUGI POWIĄZANE (rozwiń)

 

 • stała opieka całodobowego Centrum Pomocy w podróży – masz możliwość kontaktu w każdej chwili w celu uzyskania natychmiastowej, fachowej pomocy lub konsultacji,

 • organizacja wizyt lekarskich Ubezpieczonego – nie musisz się martwić o kontakt z placówkami i lekarzami za granicą i otrzymujesz wsparcie przy organizacji wizyt lekarskich oraz badań lub przy organizacji transportu,

 • wszelkie rozliczenia i opłaty za koszty udzielonej pomocy medycznej dokonywane bez konieczności angażowania Twoich pieniędzy,

 • pokrywamy koszty ratownictwa i poszukiwań,

 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej na czas leczenia lub transportu,

 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów podróży oraz wizyty osoby wezwanej do towarzyszenia w trakcie leczenia lub transportu,

 • otrzymujesz pomoc w razie wystąpienia potrzeby uzyskania informacji prawnej – kontakt do kancelarii prawnych i tłumaczy,

 • otrzymujesz pomoc w razie utraty dokumentów podróży.

LISTA KRAJÓW NIEOBJĘTYCH (rozwiń)

Polska, USA, Kanada, Australia, Japonia, Białoruś

 

TWOJA KARTA PODRÓŻE CLASSIC

.

Ubezpieczenie w podróży Twoja Karta Podróże

KUP KARTĘ TERAZ

INFORMACJE OGÓLNE (rozwiń)

.

 • ubezpieczenie dla wszystkich w wieku 29 – 60 lat,

 • ważne przez 365 dni,

 • składka roczna wynosi 249 PLN i gwarantuje Ci pełną ochronę ubezpieczeniową za granicą bez względu na termin, cel czy charakter wyjazdu,

 • chroni Cię podczas wypoczynku i amatorskiego uprawiania sportów, takich jak m.in. narciarstwo, snowboard, jazda na rowerze, pływanie kajakiem, żaglówką, łodzią wiosłową lub rowerem wodnym, wędrówki górskie, uczestnictwo w jeep-safari czy jazda na wielbłądzie,

 • działa podczas wykonywania każdego rodzaju pracy za granicą (z wyjątkiem niebezpiecznej pracy fizycznej), jak np. prace związane z wykańczaniem wnętrz, przy zbiorach warzyw i owoców, w rolnictwie czy jako kierowca, opiekunka lub pielęgniarka,

 • zapewnia bezgotówkowe rozliczanie kosztów medycznych,
 • gwarantuje szeroki zakres ochrony i wysokie sumy ubezpieczenia:

KOSZTY LECZENIA (KL) (rozwiń)

  260 000 PLN

Ubezpieczenie kosztów leczenia chroni Cię przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z leczeniem poza granicami Polski, powstałymi w wyniku wypadku lub choroby. Są to, w zależności od zachorowania, wydatki związane z wizytą u lekarza pierwszego kontaktu, pediatry lub specjalisty oraz niezbędnymi badaniami, operacjami, pobytem w szpitalu, a także w związku z transportem medycznym. Ponadto ubezpieczenie pokrywa koszty przedwczesnego porodu (do 32. tygodnia ciąży) oraz koszty opieki nad matką i noworodkiem.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 15 000 PLN

– NNW gwarantuje ochronę zdrowia i życia, zabezpiecza Cię przed dotkliwymi skutkami wypadków. Dzięki ubezpieczeniu NNW ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za ryzyko związane ze śmiercią oraz w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu, np. za złamanie ręki lub nogi. W takiej sytuacji otrzymujesz odszkodowanie, którego wysokość wyliczana jest procentowo od sumy ubezpieczenia, w zależności od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu.W razie śmierci ubezpieczyciel wypłaca świadczenie osobie uprawnionej do jego otrzymania.

Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) 100 000 PLN

– OC obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym poza granicami naszego kraju.

Ubezpieczenie Komfortowa Kieszeń (KK) 1000 PLN

– Pakiet gwarantujący ochronę Twoich rzeczy osobistych od kradzieży z włamaniem oraz rabunku.

Koszty Rehabilitacji po powrocie do Polski (KR) 500 PLN

ZALETY (rozwiń)

 • stała opieka całodobowego Centrum Pomocy w podróży – masz możliwość kontaktu w każdej chwili w celu uzyskania natychmiastowej, fachowej pomocy lub konsultacji,

 • organizacja wizyt lekarskich Ubezpieczonego – nie musisz się martwić o kontakt z placówkami i lekarzami za granicą i otrzymujesz wsparcie przy zamawianiu wizyt lekarskich i badań lub przy organizacji transportu,

 • wszelkie rozliczenia i opłaty za koszty udzielonej pomocy medycznej dokonywane bez konieczności angażowania Twoich pieniędzy,

 • pokrywamy koszty ratownictwa i poszukiwań,

 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej na czas leczenia lub transportu,

 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów podróży oraz wizyty osoby wezwanej do towarzyszenia w trakcie leczenia lub transportu,

 • otrzymujesz pomoc w razie wystąpienia potrzeby uzyskania informacji prawnej – kontakt do kancelarii prawnych i tłumaczy,

 • otrzymujesz pomoc w razie utraty dokumentów podróży.

USŁUGI POWIĄZANE (rozwiń)

 • stała opieka całodobowego Centrum Pomocy w podróży – masz możliwość kontaktu w każdej chwili w celu uzyskania natychmiastowej, fachowej pomocy lub konsultacji,

 • organizacja wizyt lekarskich Ubezpieczonego – nie musisz się martwić o kontakt z placówkami i lekarzami za granicą i otrzymujesz wsparcie przy zamawianiu wizyt lekarskich i badań lub przy organizacji transportu,

 • wszelkie rozliczenia i opłaty za koszty udzielonej pomocy medycznej dokonywane bez konieczności angażowania Twoich pieniędzy,

 • pokrywamy koszty ratownictwa i poszukiwań,

 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej na czas leczenia lub transportu,

 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów podróży oraz wizyty osoby wezwanej do towarzyszenia w trakcie leczenia lub transportu,

 • otrzymujesz pomoc w razie wystąpienia potrzeby uzyskania informacji prawnej – kontakt do kancelarii prawnych i tłumaczy,

 • otrzymujesz pomoc w razie utraty dokumentów podróży.

LISTA KRAJÓW NIEOBJĘTYCH (rozwiń)

Polska, USA, Kanada, Australia, Japonia, Białoruś

 

TWOJA KARTA PODRÓŻE SPORT

 

Ubezpieczenie w podróży Twoja Karta Podróże

KUP KARTĘ TERAZ

INFORMACJE OGÓLNE (rozwiń)

.

 • ubezpieczenie dla wszystkich w wieku 1 – 60 lat,

 • ważne przez 365 dni,

 • składka roczna wynosi 349 PLN i gwarantuje Ci pełną ochronę ubezpieczeniową podczas uprawiania za granicą sportów ekstremalnych oraz wysokiego ryzyka – bez względu na czas pobytu za granicą i liczbę wyjazdów w ciągu roku,
 • zapewnia ochronę osobom wyjeżdżającym za granicę w celach turystycznych, które chcą aktywnie spędzać czas – uprawiają sporty wysokiego ryzyka (jak m.in. jazda konna, polo, rafting, jazda na quadach, windsurfing, nurkowanie z butlami tlenowymi) oraz sporty ekstremalne (takie jak np. skoki ze spadochronem, wspinaczka wysokogórska, kolarstwo górskie, skoki bungee, paralotniarstwo),

 • zapewnia bezgotówkowe rozliczanie kosztów medycznych,

 • gwarantuje szeroki zakres ochrony i wysokie sumy ubezpieczenia:


KOSZTY LECZENIA (KL) (rozwiń)

  260 000 PLN

– Ubezpieczenie kosztów leczenia chroni Cię przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z leczeniem poza granicami Polski, powstałymi w wyniku wypadku lub choroby. Są to, w zależności od zachorowania, wydatki związane z wizytą u lekarza pierwszego kontaktu, pediatry lub specjalisty oraz niezbędnymi badaniami, operacjami, pobytem w szpitalu, a także w związku z transportem medycznym. Ponadto ubezpieczenie pokrywa koszty przedwczesnego porodu (do 32. tygodnia ciąży) oraz koszty opieki nad matką i noworodkiem.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 15 000 PLN

– NNW gwarantuje ochronę zdrowia i życia, zabezpiecza Cię przed dotkliwymi skutkami wypadków. Dzięki ubezpieczeniu NNW ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za ryzyko związane ze śmiercią oraz w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu, np. za złamanie ręki lub nogi. W takiej sytuacji otrzymujesz odszkodowanie, którego wysokość wyliczana jest procentowo od sumy ubezpieczenia, w zależności od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. W razie śmierci ubezpieczyciel wypłaca świadczenie osobie uprawnionej do jego otrzymania.

Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) 100 000 PLN

– OC obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym poza granicami naszego kraju.

Ubezpieczenie Komfortowa Kieszeń (KK) 1000 PLN

– Pakiet gwarantujący ochronę Twoich rzeczy osobistych od kradzieży z włamaniem oraz rabunku.

Koszty Rehabilitacji po powrocie do Polski (KR) 500 PLN 


ZALETY (rozwiń)

 • ubezpieczenie dla wszystkich, którzy w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia są między 1 a 60 rokiem życia,

 • ważne przez 365 dni od daty zakupu (nie masz limitu wyjazdów za granicę),

 • Składka roczna wynosi 349 PLN i gwarantuje Ci pełną ochronę ubezpieczeniową podczas uprawiania za granicą sportów ekstremalnych oraz wysokiego ryzyka – bez względu na czas pobytu za granicą i liczbę wyjazdów w ciągu roku,

 • ochrona ubezpieczeniowa podczas amatorskiego uprawiania sportów,

 • ochrona ubezpieczeniowa podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka,

 • ochrona ubezpieczeniowa podczas uprawiania sportów ekstremalnych,

 • pokrywa koszty transportu medycznego lub funeralnego do wysokości sumy ubezpieczenia,

 • wszelkie rozliczenia i opłaty za koszty udzielonej pomocy medycznej dokonywane są bez konieczności angażowania Twoich pieniędzy,

 • masz możliwość zakupu ubezpieczenia przez Internet,

 • ubezpieczenie działa już następnego dnia po dniu wykupienia (brak okresu karencji).


USŁUGI POWIĄZANE (rozwiń)

 • stała opieka całodobowego Centrum Pomocy w podróży- masz możliwość kontaktu w każdej chwili w celu uzyskania natychmiastowej, fachowej pomocy lub konsultacji,

 • organizacja wizyt lekarskich Ubezpieczonego – nie musisz się martwić o kontakt z placówkami oraz lekarzami za granicą i otrzymujesz wsparcie przy organizacji wizyt lekarskich oraz badań lub przy organizacji transportu,

 • wszelkie rozliczenia i opłaty za koszty udzielonej pomocy medycznej dokonywane bez konieczności angażowania Twoich środków własnych,

 • pokrywamy koszty ratownictwa i poszukiwań,

 • pokrywamy koszty wykorzystania komory dekompresyjnej,

 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej na czas leczenia lub transportu,

 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów podróży oraz wizyty osoby wezwanej do towarzyszenia w trakcie leczenia lub transportu,

 • otrzymujesz pomoc w razie wystąpienia potrzeby uzyskania informacji prawnej – kontakt do kancelarii prawnych i tłumaczy,

 • otrzymujesz pomoc w razie utraty dokumentów podróży.


LISTA KRAJÓW NIEOBJĘTYCH (rozwiń)

Polska, USA, Kanada, Australia, Japonia, Białoruś

//wpis edytowany 20.01.2017//

.

TWOJA KARTA PODRÓŻE BUSINESS

.

Ubezpieczenie w podróży Twoja Karta Podróże

KUP KARTĘ TERAZ

INFORMACJE OGÓLNE (rozwiń)

 • ubezpieczenie dla wszystkich w wieku 1 – 75 lat
 • ważne przez 365 dni
 • chroni Cię podczas podróży biznesowych, ale także podczas wypoczynku i amatorskiego uprawiania sportów, takich jak m.in. narciarstwo, snowboard, jazda na rowerze, pływanie kajakiem, żaglówką, łodzią wiosłową lub rowerem wodnym, wędrówki górskie,
 • działa podczas wykonywania każdego rodzaju pracy – umysłowej i fizycznej (w tym również niebezpiecznej pracy fizycznej)
 • gwarantuje szeroki zakres ochrony i wysokie sumy ubezpieczenia:

USŁUGI POWIĄZANE (rozwiń)

 • stała opieka całodobowego Centrum Pomocy w podróży – masz możliwość kontaktu w każdej chwili w celu uzyskania natychmiastowej, fachowej pomocy lub konsultacji
 • organizacja wizyt lekarskich – nie musisz się martwić o kontakt z placówkami i lekarzami za granicą, otrzymujesz wsparcie przy zamawianiu wizyt lekarskich i badań lub przy organizacji transportu
 • organizacja wizyty u stomatologa w przypadku nagłych stanów zapalnych lub konieczności pomocy medycznej wskutek urazu
 • bezgotówkowe rozliczanie kosztów za udzieloną pomoc medyczną
 • pokrywamy koszty ratownictwa i poszukiwań
 • pokrywamy koszty wykorzystania komory dekompresyjnej
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej na czas leczenia lub transportu
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów podróży oraz wizyty osoby wezwanej do towarzyszenia w trakcie leczenia lub transportu
 • otrzymujesz pomoc w razie wystąpienia potrzeby uzyskania informacji prawnej – kontakt do kancelarii prawnych i tłumaczy
 • otrzymujesz pomoc w razie utraty dokumentów podróży
 • opóźniony, odwołany lub przepełniony lot? Pomożemy w uzyskaniu odszkodowania od linii lotniczej, bez żadnych dodatkowych kosztów.
 • możliwość otrzymania karty płatniczej, która będzie zasilana środkami płatniczymi przez APRIL Polska, jeśli zaistnieje konieczność pokrycia wydatków, wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia, w innej formie niż przelew bankowy

KOSZTY LECZENIA (KL) (rozwiń)

500 000 PLN

Ubezpieczenie kosztów leczenia chroni Cię przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z ewentualnym leczeniem poza granicami Polski, powstałymi w wyniku wypadku lub choroby. Są to, w zależności od zachorowania, wydatki związane z wizytą u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty oraz niezbędnymi badaniami, operacjami, pobytem w szpitalu, a także w związku z transportem medycznym.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 50 000 PLN

NNW gwarantuje ochronę zdrowia i życia, zabezpiecza Cię przed dotkliwymi skutkami wypadków. Dzięki ubezpieczeniu NNW ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za ryzyko związane ze śmiercią oraz w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu, np. za złamanie ręki lub nogi. W takiej sytuacji otrzymujesz odszkodowanie, którego wysokość wyliczana jest procentowo od sumy ubezpieczenia, w zależności od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. W razie śmierci ubezpieczyciel wypłaca świadczenie osobie uprawnionej do jego otrzymania.

Odpowiedzialność Cywilna (OC) 100 000 PLN:

OC obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez Ciebie osobom trzecim. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie ubezpieczeniowe osobie poszkodowanej.

Ubezpieczenie bagażu

Obejmuje utratę, uszkodzenie, zniszczenie lub opóźnienie jego dostarczenia. Dzięki ubezpieczeniu bagażu podróżnego ochroną objęty będzie także Twój sprzet elektroniczny, np. laptop czy aparat fotograficzny.

Ubezpieczenie pomocy

Ubezpieczenie pomocy obejmuje całodobowy dyżur Centrum Pomocy, które w każdej chwili służy Ci poradą i wsparciem.

ŚWIADCZENIA (rozwiń)

 • koszty leczenia i transportu (KL) – 500 000 PLN (u lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty, a także w szpitalu)
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – 50 000 PLN
 • Odpowiedzialność Cywilna (OC) – 100 000 PLN
 • ochrona bagażu (w tym sprzętu elektronicznego) – 10 000 PLN
 • ochrona przed następstwami chorób przewlekłych
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonego z miejsca wypadku lub zakwaterowania do ambulatorium lub szpitala
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub placówki medycznej w RP
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku na terenie RP
 • pokrywamy koszty ratownictwa i poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownicze
 • zapewniamy organizację oraz pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i podróży osoby towarzyszącej na czas leczenia lub transportu
 • zapewniamy pomoc w uzyskaniu odszkodowania od linii lotniczej, jeżeli odmówiono Ci przyjęcia na pokład, Twój lot został odwołany lub dotrzesz z ponad 3-godzinnym opóźnieniem do miejsca docelowego wskazanego na bilecie.

ZALETY (rozwiń)

 • topowa, prestiżowa ochrona ubezpieczeniowa na każdy wyjazd zagraniczny
 • polisa ważna od zaraz, szybki i wygodny zakup online
 • długoterminowa ochrona – jedna polisa obejmująca wszystkie wyjazdy przez 365 dni (bez ograniczeń co do liczby wyjazdów za granicę)
 • jedyne takie ubezpieczenie dla każdego między 1 a 75 rokiem życia
 • obejmuje cały świat (bez Polski)
 • pomoc w uzyskaniu odszkodowań m.in. w związku z opóźnieniem lub odwołaniem lotu
 • możliwość otrzymania karty płatniczej, która będzie zasilana środkami płatniczymi przez APRIL Polska, jeśli zaistnieje konieczność pokrycia wydatków, wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia, w innej formie niż przelew bankowy

Szeroki zakres i wysokie sumy ubezpieczenia:

 • koszty leczenia i transportu 500 000 PLN
 • NNW 50 000 PLN
 • OC 100 000 PLN
 • bagaż 10 000 PLN

Ubezpieczenie dostosowane do Twoich potrzeb – zapewnia:

 • ochronę podczas podróży biznesowych
 • ochronę podczas wypoczynku, rekreacji i amatorskiego uprawiania sportu
 • ochronę podczas wykonywania pracy fizycznej (także niebezpiecznej pracy fizycznej)
 • ochronę w związku z następstwami chorób przewlekłych – wymagających natychmiastowej opieki lekarskiej przed zakończeniem podróży zagranicznej
 • bogaty pakiet pomocy w podróży – Travel Assistance 24h/7
 • ochronę Twojego bagażu podróżnego (w tym sprzętu elektronicznego) – utrata, zniszczenie, uszkodzenie, opóźnienie dostarczenia bagażu.

LISTA KRAJÓW NIEOBJĘTYCH (rozwiń)

Polska

 

 

Ubezpieczenie w podróży Twoja Karta PodróżeWięcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (informacja telefoniczna April Polska):

+48 (22) 568 98 62

 

Podobne wpisy

 • Dzięki wam za te wskazówki. Skorzystałem i sporo oszczędziłem 🙂

 • Joanna Halik

  A jak ubezpieczaliście się w Australii i Nowej Zelandii ?

  • Na Nową Zelandię mieliśmy właśnie tę kartę i sprawdziła się idealnie. Dwa razy musieliśmy korzystać i obsługa super. W Australii niestety musieliśmy korzystać z Planety Młodych i już nie jest tak bezproblemowo. Cały czas czekamy na rozpatrzenie sprawy i zwrot kosztów. Wszystko przez to, że nie jest tam bezgotówkowo. Zobaczymy 🙂

   • Joanna Halik

    Dzieki za odpowiedz! Wielu bloggerow poleca Planete Mlodych, dobrze wiedziec, ze nie jest z nimi tak latwo…

 • Zuza

  Z tego co czytam w OWU wyłączone z ubezpieczenia są choroby tropikalne. Mieliście jakieś doświadczenia z nietypowymi schorzeniami?

  • Gabriela

   Bardzo dobre pytanie Zuza 😉 ja również bym chciała się od Was coś na ten temat dowiedzieć 🙂

 • Marta i Bartek

  Dzięki za szczegółowy i przejrzysty opis. Bardzo Nam pomógł 🙂
  Właśnie zakupiliśmy ubezpieczenie i wyruszamy niebawem w Naszą podróż do Azji :))
  Pozdrawiamy Was ciepło 🙂